sTARTUp Lab'i projektid

STARTER
Video

Äriideede arendusprogramm STARTER on mõeldud üliõpilastele ja kõikidele õppuritele, kes tahavad õppida ideearendusprotsessi ja testida oma idee elujõudu praktikas. Start-up maailmas kogenud mentorite toel arendavad tiimid ühe semestri jooksul perspektiivikaid ideid ja vormivad neist töötavad ärimudelid. Oodatud on kõikide valdkondade õppurid!
Programm  algab Ideede häkatoniga, kus kohaletulnud saavad genereerida ideid mistahes valdkonnas ja moodustada tiime.  Semestri jooksul toimuvates töötubades käsitletakse olulisi ettevõtlusega seotud teemasid: ärimudeli loomine,  tootearendus, turundus ja müük, intellektuaalomand, ideede esitlemist (liftikõne) jpt.  Töötbade läbiviijateks on oma ala praktikud ja/või iduettevõttete asutajad.
Paralleelselt toimuvad individuaalsed nõustamised juhendajate ja ärimentoritega. Kõik tiimid saavad individuaalset arengunõustamist, mis toetab liikmete professionaalset ja personaalseid arengut.
Programmi läbimiseks peab meeskond osalema töötubades, vahehindamisel ning lõpphindamisel, mis toimub Lõuna-Eesti suurima noorte äri- ja projektiideede konkursi Kaleidoskoop raames.

SÜGIS 2021

16.09 Ideede häkaton

23.09 Ärimudeli arendus

07.10 Liftikõne ABC

21.10 Mentorite tagasiside karusell

04.11 Tootearendus

18.11 Turundus

25.11 Tulumudel ja juriidilised küsimused

09.12 Liftikõne treening

16.12 Kaleidoskoop eelvoor


Programm lõppeb äriideede võistlusega Kaleidoskoop.

Auhinnad
  • Pääsmed sTARTUp Dayle
  • sTARTUp Lab'i eriauhind
  • Rahaline auhind Tartu Linnavalitsuse poolt


    STARTER programmi toetab Euroopa Sotsiaalfond.