sTARTUp Lab'i projektid

INNOSME Ukraina (lõppenud)

16.septembril sai Tartu Ülikooli sTARTUp Labi eestvedamisel alguse koostööprojekt INNOSME, mille eesmärk oli võimendada Ukraina väikeettevõtetes innovatsiooni, et tugevdada nende konkurentsivõimet ülikoolide ja ettevõtjate koostöö kaudu. Projekti raames keskenduti innovatsiooni- ja tootearenduse alase teadlikkuse ning oskuste arendamisele. Projekt kestis 2021 juunini.

Väikeettevõtete arengu ja jätkusuutlikkuse tagamisel on olulisel kohal avatus, dünaamilisus, uuendusmeelne mõtteviis ja oskus kohaneda järjest kiiremini turu muutustega. Koostöös Ukraina partneritega töötati välja ja viidi ellu innovatsiooni arenguprogramm, mis võimaldas nii tudengimeeskondadel kui ka väikeettevõtjatel saada teadmisi uuenduste, tootearenduse ja nende protsesside tulemusliku juhtimise kohta. INNOSME toetas ka naisettevõtjate arengut ja enesekindluse kasvu ning ettevõtjate ja ülikoolide vahelise koostöö edendamist. Tegemist oli kaheaastase praktilise ettevõtlusõppe arendamise programmi jätkuprojektiga, mis kestis 2021. aasta juunini. Loe rohkem programmi kohta SIIT!

Innovation Day 2020. Platform of Innovative Partnership arhiivist


INNOSME abil välja töötatud arenguprogrammi raames toimusid ideede häkatonid, temaatilised töötoad ja seminarid, mentorüritused ning võistlused. Programmi loomisel ja rakendamisel lähtuti Eesti eelinkubatsiooniprogrammi Starter käigus saadud kogemustest ja majandusteaduskonna parimatest tavadest.

Tartu Ülikooli majandusteaduskonna peaspetsialisti ja sTARTUp Labi projektijuhi Piret Arusaare sõnul on STARTERi programm Eestis edukalt kanda kinnitanud ja kujunenud oluliseks lüliks Eesti iduettevõtete võrgustikus. „Oleme väga rõõmsad, et saame jagada oma kogemust teiste riikidega. Tartu Ülikoolis on läbi aastate olnud arvukalt ettevõtluses läbi löönud Ukraina üliõpilasi, keda ka projekti kaasati. Varasem kogemus Ukrainas andis meile kindlust, et uuenduslikke ideid on kohapeal palju. Meie algatatud arenguprogramm võimaldas neid edasi arendada ja ellu viia,“ sõnab Arusaar.

Innovation Day 2020. Platform of Innovative Partnership arhiivist

Tartu Ülikooli sTARTUp Labi kõrval oli INNOSME projekti peamiseks elluviijaks vabaühendus Platform of Innovative Partnership, mis pakub sarnaselt sTARTUp Labiga üliõpilasele kui tuleviku ettevõtjale mõeldud praktilist ettevõtlusõpet. Kaubamärginime YEP all koondab vabaühendus oma võrgustikku üle kahekümne Ukraina ülikooli, sh Kiievi Riikliku Majandusülikooli, Kiievi Tarass Ševtšenko nimelise Riikliku Ülikooli, Riikliku Lennundusülikooli ja Donetski Riikliku Tehnikaülikooli.

Projekti rahastati Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi vahenditest.