Järgmised üritused
04.03
16.00 zoomis
Liftikõne ABC
Eelinkubatsioon
Mis see veebiseminar mulle annab?

Liftikõne ABC töötoas saavad osalejad baasteadmised ja oskused avaliku esinemise ja äriideede esitlemise kohta. Osalejad saavad teada kuidas kõige mõjusamalt erinevale kuulajaskonnale oma toodet või teenust esitleda, milliseid vigu vältida, kuidas esineda laval, kuidas hakkama saada lavahirmuga ning kuidas jätta meeldejääv mulje. Lisaks õpivad kohaletulnud ka leidma ja esitlema oma idee väärtuspakkumist. Harjutatakse ja õpitakse loomuliku häälega kõnelemist, diktsiooni ja intonatsiooni. Seminar toimub veebi teel Zoomis ning Zoomi lingi saamiseks tuleb eelnevalt registreerida.
Veebiseminari viib läbi loova eneseteostuse uurija ja koolitaja Harald Lepisk. Haraldil on 14 aastat koolitamiskogemust enam kui 1000-l õppesündmusel. Üritus on inglise keeles ja kõigile tasuta! 

STARTER programmi toetab Euroopa Sotsiaalfond.
Olen teadlik ja annan oma nõusoleku järgmises:
1. Osalen avalikul üritusel, mida pildistatakse ja filmitakse.
2. Pildi- ja videomaterjali võidakse kasutada turunduslikel eesmärkidel programmi teavituses.
3. Kogutavaid andmeid kasutatakse ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu partnerite poolt osalejate statistika ja tagasiside kogumise eesmärgil.