Järgmised üritused
@sTARTUP day
Kaleidoskoop finaal
Eelinkubatsioon
Äriideede võistluse Kaleidoskoop finaal sTARTUp Day'l!


Lõuna-Eesti suurim noorte äri- ja projektiideede võistlus Kaleidoskoop toimub juba 15. korda! Finaali pääsevad eelvoorust 10 parimat ideed. Finaal toimub ärifestivalil sTARTUp Day 2021. Kaks parimat STARTER tiimi pääsevad edasi üle-eestilisele STARTER pitching võistlusele, mis toimub samal laval ja kus selgitatakse välja möödunud aasta parim STARTER tiim.

10 parimat meeskonda, kes pääsesid Kaleidoskoop finaali teeme teatavaks 10. detsembril!

Kaleidoskoobi võitjatele on välja pandud mitmeid auhinnad teeme teatavaks septembris. Žüriiliikmed avaldame jaanuaris

Nõuded osalejatele:
* Vähemalt 50% tiimiliikmetest peavad olema tudengid või kutse-, rakendus- või üldhariduskoolide õpilased.
* Igal meeskonnal on aega 3 minutit idee esitluseks (pitchimiseks) ning 2 minutit žürii küsimustele vastamiseks.
* Hea pitch võiks sisaldada tiimi nime, probleemi kirjeldust, pakutavat lahendust, turu potentsiaali; konkurentide, ärimudeli ning tiimilliikmete kompetentside kirjeldust.
* Finaalvõistlusel sTARTUp Day'l tuleb pitchida inglise keeles.

* Kokku võib kasutada 3 slaidi. Slaidid tuleb saata ppt failis suurusega 16x9 ning need ei tohi sisaldada liikuvaid pilte (animatsioonid, GIFid). Saates rohkem kui 3 slaidi valivad korraldajad, millised neist kasutatakse. Igale meeskonnale on slaid tiimi nimega.


Sündmust toetab Euroopa Sotsiaalfond. 
Olen teadlik ja annan oma nõusoleku järgmises:
1. Osalen avalikul üritusel, mida pildistatakse ja filmitakse.
2. Pildi- ja videomaterjali võidakse kasutada turunduslikel eesmärkidel programmi teavituses.
3. Kogutavaid andmeid kasutatakse ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu partnerite poolt osalejate statistika ja tagasiside kogumise eesmärgil.