TÜ tiim sai II koha Nebraskas, NGAL® lõppvõistlusel.

Tartu Ülikooli tiim ResDec sai Nebraska Wesleyani Ülikoolis toimunud rahvusvaheline äriarendusprogrammi NGAL® (Network Globally, Act Locally) äriideede esitlemise võistlusel 2.koha ja preemiaks 2500 USA dollarit.

Taavi Vanaveski, Maret Ahonen (Ideelabori juht) ja Mikk Puustusmaa

ResDec, varasema nimega rEstFinder soovib tuvastada kiiremini ja kuluefektiivsemalt antibiootikumiresistentsust ning pakkuda klientidele situatsioonispetsiifilisi lahendusi. Võit tuli positiivse üllatusena“, kinnitavad asutajaliikmed, doktorandid Taavi Vanaveski (neuroteadus) ja Mikk Puustusmaa (geenitehnoloogia). Taavi lisab, et oma roll võis olla ka sellel, et nende ettevõtmine välja juurida antibiootikumiresistentsus on USAs väga päevakohane teema.

Esikoha ja 3000 USA dollarit sai tiim Timey Tallinna Tehnikaülikoolist. Timey arendab nutikaid toidu „parim enne“ indikaatoreid.  Kolmas koht ja 2000 dollarit läks tiimile Parkway, Nebraska Wesleyan Ülikoolist, kes plaanib tuua turule jagamismajandusel põhinevat parkimisrakendust.

Programmis osales kokku 8 tiimi viiest ülikoolist. Kokku saadi Tartus, kus tutvuti omavahel, jagati tagasisidet üksteise ideedele, osaleti töötubades ning saadi uusi kontakte ja juhendust Ideelabori võrgustiku ärimentoritelt. Tallinnas käidi vastuvõtul USA saatkonnas, tutvuti TTÜ Mektoriga ja osaleti Targa Tööstuse Ideede häkatonil. Ameerikas said tiimid teha kõvasti tööd oma idee arendamise ja esitluse kallal. Külastati edukaid ettevõtteid ja toimus palju huvitavaid kohtumisi kohaliku äriringkonna esindajatega, sh ka NGAL programmi vilistlastega. Mentorite tagasiside toel lihvisid 8 tiimi pidevalt oma äriidee esitlusoskusi ja programmi lõpuüritusel astuti rahvusvahelise žürii ette. Žürii liikmete hulgas oli ka Marki Tihhonova-Kreek, Washingtoni Eesti Suursaatkonna asejuht. Tervitussõnu oli tulnud lausuma Lincolni linnapea Chris Beutler.   

Triin Kask (mentor)

Eesti ülikoolidest osales programmis neli meeskonda. Lisaks 2.koha võitnud ResDec’le oli Nebraskas ka TÜ Ideelabori STARTER programmi edukas tiim HankSays (endise nimega CarZam). HankSays liikmed Andres Kiik ja Abdulateef Alli on mõlemad arvutiteaduste instituudist. HankSays loob seadet, mis käib auto mootori külge ning jälgib mikrofonide ja sensoritega reaalajas auto helisid ja vibratsioone. Tallinna Tehnikaülikoolist olid kohal tiim Laava Tech, mis on välja töötanud saagikust suurendava ja energiatarbimist vähendava kasvuhoonete kunstliku valgustuse süsteemi ja esikoha võitnud tiim Timey.

Abdulateef Alli,  Andres Kiik, Mikk Puustusmaa ja Taavi Vanaveski

Tartu Ülikoolile 2. koha toonud tiimi ResDec liige Mikk Puustusmaa kiidab korraldajaid nii Eestis kui USAs ja arvab: „Programmi jooksul saadud tutvused, kogemused ja nõuanded mentoritelt on hindamatu väärtusega“. Lisaks soovitab kõigile antud programmis osaleda, kuna programmist saab tutvused ja kogemused kogu eluks!

Ideelabori juhi Maret Ahoneni sõnul on tegemist erakordse programmiga, mis pole mitte ainult intensiivne äriarendusprogramm vaid ka ülikoolidevahelise kultuuriülese koostöövõrgustiku kujundamise ja USA-Eesti suhete arendamise programm. Programmi õnnestumisse annavad igal aastal oma panuse vähemalt samapalju korraldajad partnerülikoolidest kui on osalejaid üliõpilasi. „Seekord saime tunda Nebraska Wesleyan Ülikooli külalislahkust ja olla pidulikul õhtusöögil presidendi Fred Ohlseni kodus, kus pidas tervituskõne ka Harry Huge.

NGAL programmi toetab Eesti aukonsul Lõuna-Carolina osariigis ja TÜ auliige Harry Huge ja tema abikaasa Reba Huge, kes olid ka seekord tulnud kaasa elama tudengite esitlustele. Lisaks oli Nebraskasse sõitnud ka pea kogu Harry ja Reba Huge sihtasutuse tuumik.

2018. aastal NGAL® programmis osalejad

Ülikoolide koostöös sündinud intensiivset äriarendusprogrammi NGAL® (Network Globally, Act Locally) viidi ellu juba neljandat korda. Koostööpartneriteks on Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja kolm USA ülikooli: Charlestoni Kolledž, Lõuna-Carolina Sõjaväekolledž Citadel ja Nebraska Wesleyani Ülikool. Tartu Ülikoolis on programmi eestvedajaks Ideelabor.

Harry Huge ja Abdulateef Alli 


Projekti elluviimist toetab Harry and Reba Huge Foundation.