Tartu Ülikooli Ideelabori uus nimi on sTARTUp Lab

Alates sügisest on Ideelabori uueks nimeks sTARTUp Lab. “Uus nimi peegeldab selgemalt meie tegevust, milleks on üliõpilaste ja kõikide Tartu piirkonna õppurite iduettevõtlusalane koolitus ja nõustamine. Samuti kajastab uus nimi kuuluvust  Eesti iduettevõtluse ökosüsteemi sh sTARTUp Tartu kogukonda ja kõnetab see paremini rahvusvahelisi tudengeid ja koostööpartnereid”, selgitab sTARTUp Lab’i juht Maret Ahonen.

Nime muutusele aitas kaasa ka juba olemasolev seos  ärifestivaliga sTARTUp Day. Lisaks on Tartus idufirmade koostöötamise koht sTARTUp Hub ja korraldatakse konverentse sTARTUp Talks, sTARTUp AI jne.

sTARTUp Lab (endine Ideelabor) on tegutsenud Tartu Ülikoolis ligi 8 aastat, pakkudes tegevuspõhist ettevõtlusalast õpet nii üliõpilastele kui teaduritele. See on olnud ideede arendamise katselaboriks kõikide erialade üliõpilastele, kus ettevõtlikud õppurid on saanud väljaspool valitud eriala ettevõtlusalase praktilise kogemuse ja laiendanud oma suhtevõrgustikku.

Tänaseks on sTARTUp Labi (ideelabor) põhiprogramm STARTER saavutanud olulise koha Eesti iduettevõtluse ökosüsteemis. Saadud kogemused ja oskused on võimaldanud programmis osalenud tiimidel liikuda edasi kiirenditesse ja pälvida rahvusvaheliste investorite tähelepanu. Mitmed osalejad on leidnud unistuste töökoha iduettevõtetes. STARTER programmi inspiratsiooni ja mentortagasiside üritused loovad lisaväärtust ka tasemeõppe kursustele muutes õppe tähenduslikumaks ja praktilisemaks.

sTARTUp Lab (ideelabor) viinud oma kogemuse Ukrainasse ja aidanud  kaasa Kiievi piirkonna üliõpilaste ja õppejõudude ettevõtlusalaste oskuste ja mõtteviisi levikule ning olnud partneriks või eestvedajaks mitmes rahvusvahelises noorte ettevõtlusalaseid oskusi arendavas projektis nagu näiteks Est-Lat kiirendi Eesti ja Läti tiimidele ja NGAL äriareduse suvekool Eesti ja USA tiimidele.

Koostöös Euroopa Tervise Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi võrgustiku liikmetega ollakse partneriks tervishoiuvaldkonna ideearendus programmides E-Boat ja Smart-up Lab, et toetada rahvusvahelisi meeskondi ja viia nad kokku Eesti iduettevõtluskogukonna esindajate ja ekspertidega.

Peagi valmivas Delta õppehoones on sTARTUp Labi’i visiooniks olla rahvusvaheliselt tunnustatud erinevate haridustasemete ja –liikide õppurite ja mentorite koostöö keskkonnaks, kus on loodud eeldused tulevikuoskuste arendamiseks, innovaatiliste ideede loomeks, testimiseks ja rakendamiseks.