Maalimamuutvad ideed saavad reaalsuseks

Pool Ideelabori STARTER Advanced programmi on juba läbi! Niisiis, mida me oleme saavutanud möödunud kuude jooksul?

Kõigepealt oli äriideede võistlus kõikidele tiimidele, kes tahtsid meie programmiga liituda. Meie õnneks olid kõik võistkonnad väga tugevad ning omasid suurepäraseid äriideid. Seega võeti kõik konkursil osalenud tiimid programmi vastu!

Fred Krieger

28. septembril korraldas Fred Kreiger töötoa, kus rääkis äriarendusest ja Lean metoodikast: struktureeritud ärimudelite testimis protsess.  Lean põhimõtteid kasutav organisatsioon mõistab kliendi väärtust ja suunab oma peamised tegevused selle kasvatamisesse. Selle suurim eesmärk on pakkuda kliendi jaoks parimat väärtust läbi parima väärtusloome protsessi ilma ressursside raiskamiseta. „Fred Krieger ütles, et peamine on kliendiga pidevalt kontakti hoida ja küsida tagasisidet. See tähendab palju suhtlust oma (potentsiaalse) kliendiga,“ ütles Rihard tiimist sParking.

Järgmise nädala jooksul käisid võistkonnad ringi, et koguda klientide tagasisidet, kinnitamaks oma püstitatud hüpoteesi. Tootedisaini ja prototüübi loomise töötoa läbiviija Yrjö Ojasaar rõhutas veelkord, et pole midagi tähtsamad kui kliendi kogemusest arusaamine. Kui seda ignoreerida, luuakse toode ning alles hakatakse sellele kohta otsima. Lühidalt: “Prototüübi oma klienti!”, ütles Yrjö. Vahel võivad head mõtted tulla vastastiimidelt ning see töötuba andis hulganisti võimalusi jagada, kuulata ja anda tagasisidet. Lisaks meie STARTER tiimidele, olid kohal ka tiimid EstLat-Accelerate programmist.


Mentorite tagasiside paneeli võib kutsuda programmi tähtsündmuseks, sest see toob kokku erinevate valdkondade ettevõtjad, kes on tiimidele mentoriteks ja teejuhtideks. Kõik 17 võistkonda rääkisid oma ideest ja said 10-minutilise tagasiside mentoritelt. Kõikidest tiimidest, valis Harri Tallinn (Ajujahi korraldaja) ühe idee, mis sai automaatselt Ajujaht TOP 100 hulka. See õnnelik võistkond oli Decomer Technology, kuhu kuuluvad Mart Salumäe ja Kelly Kangur! Nad toodavad biolagunevat želatiinil põhinevat polümeermaterjali. Eesti keeles tähendab see, et lähitulevikus, saame lisada oma teele meepakikese, mis sulab kuumas vees ja on 100% tervislik!


(Kelly Kangur, Mart Salumäe, Harri Tallinn)


Sõbralik mentorite paneel oli suures vaimustised noore tiimi Juice³ (kuup)   esindajast Hugo Palmist, kes sai eriauhinna kõige motiveerituma ettekande eest! Nende idee on panna mahl kuubikutesse, et ei peaks mahlapakki kaasas kandma - tulevik on kohal! Hugo nentis, et töötoad on olnud kasulikud ning andnud häid nõuandeid, kuidas päriselus asju teha ning on aidanud nende tiimil ärimaailma paremini mõista!

Meie esmakordsed mentorid Tanel Tähepõld ja Helen Kalberg tõid välja, et kõik ideed olid väga head, sest neil on maailmamuutev iseloom ja nad on mõlemad kindlasti valmis tagasi tulema teiste töötubade raames!

STARTER Advanced kursuse lõpetab äriideede võistlus  Kaleidoskoop. Kümme parimat tiimi saavad suurepärase võimaluse enda ideed tutvustada sTARTUp Day’l juba 8. detsembril!


STARTER Advanced programmi toetab Euroopa Sotsiaalfond.

EstLat-Accelerate projekti elluviimist toetab Eesti-Läti piiriülese koostöö programm 2014-2020. Programmi kaasfinantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond.

See artikkel väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.