Ideelaboris küpsevad uued ärid!

31. märtsil toimus Ideelaboris meeskondade vahehindamine, et välja selgitada kuu aega tagasi oma idee elluviimist alustanud tiimide hetkeseis ja tegevusplaanid ning valdkondliku mentortoe vajadus.

Kohal oli 13 tiimi, sh ka Pärnu Kolledži, Miina Härma Gümnaasiumi ja TTÜ tiimid. 3 minuti jooksul anti ülevaade tehtud tööst, edusammudest ja probleemkohtadest. Ühtlasi oli see esimene võimalus demonstreerida koolitustel saadud äriidee esitlemise oskusi. Ideelabori juhi, Maret Ahoneni, sõnul olid meeskonnad vahehindamiseks väga hästi valmistunud ja üllatasid kuulajaid meisterliku esitlusoskusega. Lühikese ja selge esitluse ajal anti ülevaade olemasolevast ärimudelist ja edaspidistest sammudest idee arendusel. Ligi pooled tiimid tegid esitluse inglise keeles. Mitmetel tiimidel, nagu nt BOMBY, KONKU, Need2Park, Notebase, LiveCool, oli juba ette näidata esmane prototüüp või teenuse/toote näidis.

Esitlusi kuulas ja noortele ettevõtjatele andis soovitusi 7-liikmeline žürii kooseisus: TÜ Ideelabori juht Maret Ahonen, TÜ ettevõtlus ja innovatsioonikeskuse juht ja turundusguru Andres Kuusik, TÜ ettevõtlus ja innovatsioonikeskuse peaspetsialist Piret Arusaar, TÜ Pärnu Kolledži Ideelabori eestvedaja Taavi Tamm, TÜ karjääritalitluse ettevõtluse nõustaja Aivar Pere, kogenud ettevõtja ja konsultant Jaak Lippmaa, Ideelabori programmist tuule tiibadesse saanud startupi UPGrID asutaja Laur Lõhmus ning TÜ Ideelabori arendusjuht ja mitme ettevõtte eestvedaja Kuldar Leis.

Žürii tunnustas kõiki ideearendajaid. Nende poolt antud tagasisidet ja soovitusi kuulati väga tähelepanelikult. Avatud dialoogi käigus arutleti võimalike tegevussuundade üle. Lõpliku valiku järgmiste sammude tegemisel otsustab aga meeskond ise. Ideelabor pakub sealjuures pidevat nõustamist ja vajalikku mentorlust.

Miina Härma Gümnaasiumi tiimi Notebase liige Marten Tamm leidis, et žüriilt saadud tagasiside aitab nende tiimi arengule palju kaasa ning järgnevad tegevusetapid on nüüd palju selgemad.Esmajärjekorras hakkab Notebase tegelema tootearenduse ja turundusega. Marten Tamme sõnul tuleb neil ka teha täiuslikum äriplaan ning konsulteerida erinevate edasimüüjatega, et välja selgitada äriplaani jätkusuutlikus. ÕpilasfirmaNotebase  toodab modernse ja mugava disainiga sülearvuti aluseid.

Järgmine töötuba “Toote ja teenuse disain” toimub juba 7. aprillil Garage48HUB-is, kus tuleb oma kogemusi jagama Yrjö Ojasaar, kes on Startup Wise Guys'i ja GameFounders'i mentor ja nõunik. Samuti on ta Solon Partners Ltd üks juhtidest ja Prototroni investeeringute juhatuse liige.

Maret Ahonen
TÜ Ideelabori juht,
Merili Auser
TÜ Ideelabori turundus- ja
kommunikatsioonijuht