Ideelabor kujundab Ukraina ettevõtlusõpet

19.märtsil toimus Ideelabori eestvedamisel Ukraina Haridus-ja Teadusministeeriumis interaktiivne seminar innovaatilistest õppemeetoditest. Kuulajateks oli ligi 200 kõrgkoolide õppejõudu üle kogu Ukraina. Seminar toimus TÜ Ideelabori ja  Ukraina partnerorganisatsiooni “Platform for Innovative Partnership” koostöös, mis on Ukrainas tuntud nime all Yep . Osalejaid tuli tervitama Ukraina Haridus- ja Teadusministeeriumi aseminister hr. Strikha Maksim Vitaliyovitch, kes julgustas osalejaid uusi õppemeetodeid aktiivsemalt kasutama ja rõhutas Eesti eeskuju olulist rolli Ukraina haridussüsteemi arendamisel.

Ideelabori juht Maret Ahonen innovaatiliste õppemeetodite seminaril Ukraina Haridus- ja Teadusministeeriumis

Ühtlasi oli see Ideelabori projekti „Praktilise ettevõtlusõppe arendamine Ukraina ülikoolides toetudes Eesti parimale praktikale“ viimane seminar õppejõududele. Projekt lõppes 20. märtsil vastuvõtuga Eesti Vabariigi Suursaatkonnas Kiievis. Suursaadik hr Gert Antsu tunnustas tehtud tööd ettevõtlusalaste teadmiste ja oskuste edendamisel Ukraina noorte hulgas ja uusettevõtluse ökosüsteemi loomisel.

Kohal olid ka noored ettevõtjad, kelle ettevõtjaks kujunemise teekond sai alguse äriideede arendusprogrammist Yep!STARTER, mille disainimisel lähtuti Ideelabori STARTER programmi kogemusest. Noored väljendasid tänu saadud teadmiste, oskuste ja kontaktide eest, mida nad oma sõnul poleks saanud tavapärase õppetöö käigus. Parimad tiimid said projekti toel võimaluse oma äriideed tutvustada Tartus rahvusvahelisel ärifestivalil sTARTUp Day. Ihor Levenets, Taras Schevchenko nimeline Kiievi Riiklik Ülikooli üliõpilane ja  GiftHubi asutaja on väga õnnelik, et Eestis käies sai ta kohtuda oma suure eeskujuga Bolt-i (Taxify) kaasasutaja Martin Villinguga.

Yep!STARTER võitjad Ihor Levenets ja Serh Kruchok Eesti Saatkonnas Kiievis.


TÜ Ideelabori juhtimisel viidi perioodil 2017-2019 ellu Ukraina ülikoolidele suunatud praktilise ettevõtlusõppe arendamise projekt, mis sisaldas üliõpilastele suunatud äriarendusprogrammi Yep!STARTER elluviimist kahel semestril ja aktiivõppe metoodika seminare kõrgkooli õppejõududele. Äriarendusprogrammi lõpetas 34 meeskonda erinevatest Ukraina ülikoolidest. Ideelabori juhi Maret Ahoneni sõnul oli huvi programmi vastu väga suur. Kokku osales töötubades üle 500 üliõpilase, kelle aktiivsus ning huvi oma idee arendamisel oli muljetavaldav. Sageli oli seminaride lõpus esineja ümber palju üliõpilasi, kellel jagus esinejale veel mitmeid küsimusi.  Esiletoomist väärib ka Ukraina partnerorganisatsiooni juhi Andriy Zaikini innukus ja võimekus kaasata erinevaid osapooli, st ülikoole ja ettevõtjaid. Programmi algul oli kaasatud neli ukraina ülikooli:  Kiievi Riiklik Majandusülikool, Taras Schevchenko nimeline Kiievi Riiklik Ülikool, Riiklik Lennundusülikool ja Donetski Riiklik Tehnikaülikoolis. Tänaseks on Yep võrgustikuga liitunud ligi 30 ülikooli üle kogu Ukraina. Enamikes ülikoolides on asutatud väike üksus Startup Club, kuhu kuuluvad inimesed, kes on ettevõtlikku mõtteviisi arendajad ja innustajad oma ülikoolis.

Maret Ahonen ja Piret Arusaar projekti partnerite Andriy Zaikini ja Valeriia Holierovaga Eesti Saatkonnas Kiievis.

Koostöös projekti partnerorganisatsiooni ja Ukraina Haridus- ja Teadusministeeriumiga korraldati projekti jooksul 2 seminari aktiivõppe meetoditest Ukraina õppejõududele, kus osales kokku üle 300 uuendusmeelse haridustegelase üle kogu Ukraina. Seminare viisid läbi Elina Kallas, TÜ majandusteaduskonnast, kes keskendus loovtehnikate tutvustamisele ja kasutamisimalustele õppetöös. Olga Bogdanova, Johan Skytte poliitikauuringute instituudist tutvustas innovaatilisi meetodeid õppeprotsessi aktiivsemaks muutmisel. Õpetajaskond üle kogu Ukraina tundis suurt huvi mõlema seminari vastu. Harkivist seminarile tulnud Kristina Babenko ütles, et teda ajendas seminarile tulema soov kaasajastada õppimisprotsessi oma ülikoolis. Ta väljendas rahulolu päevaga öeldes, et: “Kõik tegevused olid kasulikud, usun, et hakkan õppetöös rohkem kasutama grupitöö meetodeid“.

 

Projekti rahastatakse Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Lisainfo: Piret Arusaar

Majandusteaduskond, STARTER programmijuht

Piret.arusaar@ut.ee Tel 5162945