Ideede Rajul mõeldi Eesti sünnipäeva auks välja sadu uusi äriideid

22. veebruaril peeti Tartu ülikooli Ideelabori neljas inspiratsiooniüritus Ideede Raju, kuhu tuli kokku paarsada inimest, et mõelda üheskoos välja sadakond uut ideed.

Kohal oli 22 lauajuhti, kes aitasid noortel mõelda välja uuenduslikke lahendusi eri valdkondade probleemidele. Parimaks ideeks hääletati nende seast „Space as a Service“ ehk mõte luua ettevõte, mis ennustab satelliitidelt saadud teabe põhjal toiduainete nõudlust ja jagab seda infot põllumeestega. Idee tuli teema „Milline on järgmine kosmose andmetel põhinev enneolematu rakendus?“ arendajatelt, arutelu juhtis Tartu teaduspargi juht Andrus Kurvits.

Üritusel osalenud Sascia Assak Tallinna Arte Gümnaasiumist jäi saadud kogemusega väga rahule: „Ideede Raju oli minu jaoks üks oodatumaid sündmusi, sest eelmisel aastal sain sealt kaasa suurepärase meeleolu. Laudkondade vahel ära jaotatud teemad olid väga huvitavad. Mulle meeldis kõige rohkem see, et kokku oli tulnud palju erineva taustaga inimesi, kellega sain kontakte vahetada ja ka niisama mõnusalt aega veeta. Kindlasti soovitan teistelgi sellisest võimalusterohkest sündmusest osa võtta.“

Kohal olid ka „Tartu Euroopa kultuuripealinnaks 2024“ projekti eestvedajad Kalle Paas ja Erni Kask, kes jäid ürituselt saadud tagasisidega väga rahule. „Minu laudkonna tudengid olid Venemaalt, Ukrainast ja Prantsusmaalt. Nad tõid esile nii palju häid Tartuga seotud asju, näiteks muuseumite, teatrite ja sündmuste rohkuse, toidukohtade suure valiku, puhta õhu ning roheluse. Nad tõdesid, et probleem on see, et Tartut ei tunta maailmas veel nii palju, kui võiks. Meil on suurepärane linn, mida tuleks rohkem turundada ja mujalt maailmast tulnud toredatele inimestele avada, ligipääsetavaks teha,“ sõnas Kalle Paas. Ta kinnitas, et Ideede Rajul arutatud ideed mõjutavad kindlasti ka „Tartu 2024“ visiooni ja osa neist võib jõuda sel aastal valmivasse kandidatuuriraamatusse.

Kõik, kes leidsid endale Ideede Rajult huvitava tiimi või idee või said kaasa ettevõtluspisiku, on oodatud 1. märtsil Harald Lepiski töötuppa „Ideede genereerimine ja meeskondade moodustamine“. See Ideelabori korraldatav üritus on hea võimalus kohtuda taas sarnaste huvidega inimestega, et hakata koos äriideede kallal töötama. Sealjuures võib kohale tulla ka ilma konkreetse ideeta – piisab tahtest muuta maailma ja olla ettevõtlik.


Ideede Raju korraldamist rahastas Euroopa Sotsiaalfond.