Eesti ja Läti idufirmadele lükatakse hoog sisse

EstLat-Accelerate on IT-lahendustele keskendunud idufirmade eelkiirendi programm, mis toimub Tartus ja Riias. Programmiga liituma oodatakse inimesi, kes soovivad alustada ettevõtlusega ja vajavad praktilisi teadmisi, oskusi ja kogemusi oma ettevõtlusalaste ideede elluviimiseks.

„Nii Eestis kui ka Lätis toimuvad erinevaid töötoad ja häkatonid, kus väga lühikese ajaga arendavad mitmekülgsete oskustega meeskonnad oma ideed juba esimesteks prototüüpideks, kuid peale ürituse lõppu kipub hoog raugema ning tehtud töö võib vaikselt unustuste hõlma vajuda. EstLat-Accelerate projekti eesmärgiks ongi sedasorti inimeste ja meeskondade toetamine, kel oma idee on juba olemas ning esimesed sammud ettevõtluse suunas ka ehk juba tehtud, kuid kes vajaksid tuge ja abi pühendunud meeskonna ning jätkusuutliku ettevõtte loomiseks,“ sõnas Tartu ülikooli ideelabori juht Maret Ahonen.EstLat-Accelerate projekti viivad ellu Tartu ülikool, Baltic Innovation Agency, Garage48, TechHub Riga ja Latvian Startup Association. Programmi raames toimuvad nii Tartus kui ka Riias häkatonid ja töötoad, kus genereeritakse uusi ning täpsustatakse juba olemasolevaid ideid. Häkatonide etapp soodustab piiriüleste meeskondade loomist ning selle käigus sõelutakse välja parimad ideed ja lahendused programmi järgmisteks etappideks.

Lisaks häkatonidest välja koorunud meeskondadele on võimalus programmiga liituda aga ka teistel IT-lahendusi pakkuvatel alustavatel ettevõtjatel Eestist ja Lätist. Taotlus programmis osalemiseks tuleb esitada hiljemalt 3. oktoobril EstLat-Accelerate koduleheküljel (estlat-accelerate.eu).

 „Programmi vastu võetud meeskonnad saavad võimaluse osaleda mentorprogrammis, mille raames toimub rida individuaalseid ja ühiseid kokkusaamisi kogenud ettevõtjate ja ärimentoritega Eestist ja Lätist. Mentorite abiga arendavad meeskonnad oma idee turul valideeritud ärimudeliks, mida esitletakse programmi lõpetamisel potentsiaalsetele investoritele nii Tartus kui ka Riias,“ rääkis Tartu ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse projektijuht Marge Seppo, kes avaldas lootust, et peale kolme programmi vooru on projekti lõppedes loodud umbes kümme uut ettevõtet.

Rohkem infot programmi kohta leiab projekti leheküljelt estlat-accelerate.eu.


See artikkel väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.

Projekti elluviimist toetab Eesti-Läti piiriülese koostöö programm 2014-2020. Programmi kaasfinantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond.