sTARTUp Lab'i projektid

STARTER 2016-2023
Video

Äriideede arendusprogramm STARTER on mõeldud üliõpilastele ja kõikidele õppuritele, kes tahavad õppida ideearendusprotsessi ja testida oma idee elujõudu praktikas. Start-up maailmas kogenud mentorite toel arendavad tiimid ühe semestri jooksul perspektiivikaid ideid ja vormivad neist töötavad ärimudelid. Oodatud on kõikide valdkondade õppurid!

Kaleidoskoop

Kaleidoskoop on Lõuna-Eesti suurim noorte äri- ja projektiideede võistlus! Võistlus toimub kahes osas ning esimeses voorus valitakse välja parimad meeskonnad, kes pääsevad Kaleidoskoobi finaali. 

Green HExagon 2022-2024

Tartu Ülikooli Startup Lab alustas rahvusvahelist ettevõtlusõppealast koostööd, mille keskmes on tudengite ideearendused roheteemadel ja säästlikul mõtteviisil.

UnivEntre Ukraina 2021-2024

Novembris 2021 sai Tartu Ülikooli Startup Labi eestvedamisel alguse uus rahvusvaheline koostööprojekt UnivEntre, mis keskendub Ukraina kõrgharidussüsteemi tõhustamisele, et edendada riigi innovatsioonivõimekust ja hariduse kvaliteeti. Projekt kestab 1. juunini 2024.

INNOSME Ukraina (lõppenud)

16.septembril sai Tartu Ülikooli sTARTUp Labi eestvedamisel alguse koostööprojekt INNOSME, mille eesmärk oli võimendada Ukraina väikeettevõtetes innovatsiooni, et tugevdada nende konkurentsivõimet ülikoolide ja ettevõtjate koostöö kaudu. Projekti raames keskenduti innovatsiooni- ja tootearenduse alase teadlikkuse ning oskuste arendamisele. Projekt kestis 2021 juunini.

STARTER Advanced (lõppenud)

STARTER Advanced oli edasijõudnud tudengitiimidele mõeldud äriarendus-programm, mis aitab valideerida oma toodet või teenust, leida esimesed kliendid ning luua investorsuhteid. Peale programmi läbimist on meeskonnad valmis sisenema kiirendisse või inkubaatorisse.

NGAL® 2015-2019
Video

Network Globally, Act Locally ( NGAL®) on rahvusvaheline äriarendusprogramm, mida perioodil 2015-2019 viisid ellu Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja kolm USA ülikooli: Charlestoni Kolledž, Lõuna-Carolina Sõjaväekolledž Citadel ja Nebraska Wesleyani Ülikool. Projekti toetas Harry ja Reba Huge Foundation.

Smart-Up Lab (lõppenud)

Smart-Up Lab on rahvusvaheline  interdistsiplinaarne innovatsiooni ja ettevõtluse koolitus inimestele, kellel on potentsiaalne äriidee tervishoiu valdkonnas

EstLat-Accelerate (lõppenud)

Eelkiirendi projekti EstLat-Accelerate,  peamine eesmärk on koostöös partneritega töötada välja ja viia ellu kolm eelkiirendi programmi Tartus ja Riias. Iga programmi pikkuseks on umbes neli kuud ja fookus on IT lahendustel. 

STARTER@Ukraine (lõppenud)

Projekti „Praktilise ettevõtlusõppe arendamine Ukraina ülikoolides toetudes Eesti parimale praktikale“ eesmärgiks on edendada Ukraina üliõpilaste ettevõtlikkust ja ettevõtlusalaseid teadmisi, toetudes Eesti parimatele praktikatele.